Norsk
This page is only available in Norwegian

Forskning på sukkertare

Illustrasjon: Frida Cnossen/Akvaplan-niva

Forskning på sukkertare

Illustrasjon: Frida Cnossen/Akvaplan-niva

10 April 2024 news

Regjeringen endret nylig regelverket for å muliggjøre oppdrett av flere marine arter. Vi på Akvaplan-niva er klare og jobber allerede med artene sukkertare, torsk og flekksteinbit. Nylig fikk vi tilsendt sukkertare fra Finnmark som ble samlet inn på en solfylt vinterdag, ved Kjelmøya i Sør-Varanger av selskapet Aurora Seaweed. Selskapet er partner i Akvaplan-niva prosjektet ARKELP. I prosjektet skal vi tilpasse dyrkningsprotokoll for sukkertare til sub-arktiske forhold samt teste ut ulike økotyper av sukkertare under ulike vekstforhold.

I tillegg til Aurora Seaweed så er Møreforsking ved Sanna Matsson og Tromsø selskapet Oceanfood partner. Taren fra Finnmark skal nå sammenlignes med naturlig og laboratoriemodnet tare på vår nye forskningsstasjon. Vi har gjort uttrekk av sporer for de ulike økotypene av sukkertare og vi skal anvende disse for å lage gametofyttkulturer. Disse skal vokse under rødt lys og ulike temperaturer, sprayes på vekstbånd som settes ut i sjøen. Deretter overvåker vi og måler veksten på sukkertaren.

Se video om ARKELP prosjektet under.

Department Director
Analytical Laboratories and Infrastructure

Tareproduksjon Akvaplan-niva Forskningsstasjon
Read more