English

forskningsartikkel

Plastic ingestion and associated additives in Faroe Islands chicks of the Northern Fulmar Fulmarus glacialis

Water Biology and Security ()

https://doi.org/10.1016/j.watbs.2022.100079

åpen tilgang

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

France Collard
Norwegian Polar Institute
Simon Leconte
The FRAM Centre
Norwegian Institute for Nature Research
Jóhannis Danielsen
Havstovan
Claudia Halsband
Akvaplan-niva
Dorte Herzke
Norwegian Institute for Air Research
Mikael Harju
Norwegian Institute for Air Research
Felix Tulatz
Norwegian Polar Institute
Geir W. Gabrielsen
Norwegian Polar Institute
Arnaud Tarroux
The FRAM Centre
Norwegian Institute for Nature Research
Metadata
type
forskningsartikkel
lisens
CC-BY-NC-ND
language
engelsk
full versjon
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/295839/1/Collard2022%2c%20Plastic%20ingestion%20and%20associated%20additives%20in%20Faroe%20Islands%20chicks%20of%20the%20northern%20fulmar.pdf
sitert (antall ganger)
8
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-06-12