Norsk

Akvaplan-niva om neste generasjons havovervåking - dronearrangement på Svalbard

Akvaplan-niva om neste generasjons havovervåking - dronearrangement på Svalbard

18. september holder direktør ved Akvaplan-niva Salve Dahle innlegg på en konferanse om droner på UNIS i Longyearbyen. Tema for innlegg er miljøovervåking med havdroner i prosjektet GLIDER. Tittel : "Energy efficient AUVs: the next generation of marine environmental monitoring." Link til programmet under.

Published
2018-09-05