Norsk
This page is only available in Norwegian

Forskningsskip satte hverandre stevne i Ny-Ålesund

Forskningsskip satte hverandre stevne i Ny-Ålesund

22 September 2016 news

I sommer møttes forskningsskipene Helmer Hanssen og Meridian ved kai i Ny-Ålesund. Fire forskere fra Akvaplan-niva deltok på forsknings – og undervisningstokt med Helmer Hanssen. Disse var Stig Falk-Petersen (toktleder), Paul Renaud, Gérald Darnis og Magnus Drivdal. Helmer Hanssen kom fra Framstredet der man hadde studert innstrømmingen av biologisk energi til Polhavet. Kongsfjorden var også basis for studenter i studier av smeltevann fra breene og dets effekt på dyrelivet. På Meridian deltok Oddmund Isaksen og Guttorm N. Christensen fra Akvaplan-niva. Formålet med Meridian-toktet var å kartlegge miljøgifter i røye i ulike innsjøer på øygruppen. Den opprinnelige ruteplanen for Meridian-toktet var Kongsfjorden, Nordvesthjørnet, Nordaustlandet, Kong Karls Land og så Bjørnøya, men på grunn av været så ble det besluttet å ikke gå rundt nord- og østsiden. Til tross for at vi her snakker om erfarne feltarbeidere så ble det altså for barskt med 10 cm snø på dekk og drivis som slapp fra iskanten i nord og kom settende nedover mot Nordvesthjørnet og Sjuøyane på Nordaustlandet.

Se link under til toktrapport samt to reportasjer i Svalbardposten.

Stig Falk-Petersen
prior employee