Norsk
This page is only available in Norwegian

Akvaplan-niva ledet prosjekt CoArc sterkt representert på ESSAS konferansen i Tromsø

Akvaplan-niva ledet prosjekt CoArc sterkt representert på ESSAS konferansen i Tromsø

18 June 2017 news

Hele 8 presentasjoner fra prosjektet CoArc på ESSAS konferansen i Tromsø. Presentasjonene er fra arbeidspakke 1 i CoArc. Fokuset i denne arbeidspakken er på forskjellene mellom to store Atlantisk-Arktiske marine økosystemer: Newfoundland-Labrador Shelves (NL) og Barentshavet (BS). Mens BS har opplevd rekordhøy produktivitet av høstbare fiskearter, har NL fiskesarter kolapset og har ikke kunnet blitt høstet av de siste 20-30 årene. CoArc-prosjektet undersøker mekanismer for de observerte økosystemendringene. Arbeidet inkluderer en kombinasjon av datasammenstilling, nye analyser av dataene og økologisk modelleringer. Dette for å kunne forklare mønstre og dermed forstå årsakene til endringene i økosystemene.

CoArc presentasjonene på ESSAS var:

Fran Mowbray, P Dalpadado, H Gjøsæter, P Pepin, B Bogstad, A Dolgov, I Prokopchuk. Overlap in the distribution and diet of capelin (Mallotus villosus) and Polar cod (5), as related to environmental conditions in the boreal ecosystems of the Newfoundland Shelf and Barents Sea (Tirsdag kl 14.10)

Raul Primicerio, M Aschan, M Aune, M-A Blanchet, P Dalpadado, A Dolgov, E Eriksen, M Fossheim, A Frainer, LL Jørgensen, S Kortsch, U Lindstrøm, M Skern-Mauritzen, PE Renaud, Ø Varpe. Climate change impact on Barents Sea ecosystem functioning and vulnerability (Tirsdag kl 14.50)

Mariano Koen-Alonso, E Eriksen, P Pepin, U Lindstrom, G Stenson, P Renaud, F Mowbray, R Primicerio, A Bundy, T Pedersen, J Tam, N Mikkelsen. Comparative analysis of the structure and trends in marine communities of the Newfoundland-Labrador Shelves and Barents Sea ecosystems (Onsdag kl 10.50)

Torstein Pedersen, N Mikkelsen, U Lindstrøm, PE Renaud, H. Blanchet, G Skaret, IH Ellingsen, LL Jørgensen, M-A. Blanchet, L. Morissette, C. Hvingel. Combined effects of changes in fishery exploitation, primary production and snow crab invasion on the Barents Sea ecosystem (Onsdag kl 12.10)

Tore Haug and G Stenson. A comparison of key marine mammals in the Northeast and Northwest Atlantic (Onsdag kl 16.50)

Poster presentasjon:

Jamie C Tam, A Bundy, M Koen-Alonso, F Mowbray, P Pepin, G Stenson. Using multiple ecosystem models to improve marine resource management in the sub-Arctic and Arctic. (S8-P1)

Maxime Geoffroy, Malin Daase, Jørgen Berge, Martin Graeve, Marine Cusa1, Néstor Santana Hernández, and Stig Falk-Petersen Seasonal variations and ecological importance of mesopelagic sound scattering layers in the high Arctic

Paul E Renaud, Alida Bundy, Mariano Koen-Alonso, Ulf Lindstrøm, Pierre Pepin, Raul Primicerio, Torstein Pedersen, Garry Stenson, Fran Mowbray, Magnus Aune, Hugues Blanchet, Elena Eriksen, Nina Mikkelsen, Jørgen Berge, and Jamie Tam The CoArc Project: Energy flow, production, and sensitivity of marine ecosystems in a sea of change. (S6-P3)

R&D Manager
Climate and Ecosystems

Akvaplan-niva ledet prosjekt CoArc sterkt representert på ESSAS konferansen i Tromsø
Det Akvaplan-niva ledede prosjektet CoArc hadde 6 presentasjoner på ESSAS konferansen denne uken. ESSAS (The Ecosystem Studies of Subarctic and Arctic Seas) er en del av det større prosjektet IMBER . Partnere i CoArc (A transatlantic innovation arena for sustainable development in the Arctic): UiT, Havforskningsinstituttet, IRIS, Fisheries & Ocean Canada og Memorial University of Newfoundland.