Norsk
This page is only available in Norwegian

​Akvaplan-niva bygger ny forsknings- og innovasjonsstasjon

Fasade (Illustrasjon Norconsult)

​Akvaplan-niva bygger ny forsknings- og innovasjonsstasjon

Fasade (Illustrasjon Norconsult)

6 July 2020 news

Akvaplan-niva bygger ny forsknings- og innovasjonsstasjon på Kvaløya utenfor Tromsø. Stasjonen erstatter selskapets eksisterende infrastruktur på FISK (Forsknings- og innovasjonsstasjon Kraknes) og skal plasseres på en ny-etablert fylling nord for FISK.

Bakgrunnen for prosjektet er økt prosjektmengde og utilstrekkelig kapasitet og egnethet på eksisterende infrastruktur. Det er gjennomført et forprosjekt i regi av Norconsult med fokus på bygningsutforming, avklaring av arealbehov, forslag til romprogram samt innplassering av tekniske anlegg.

Bygningen blir tredelt; 1) FoU-del med sluser, lab og toaletter 2) Tekniske rom med verksteder og lab 3) Personaldel med kontorer, møterom, personalrom, garderober og sovealkover. Målet er å etablere en fleksibel stasjon hvor vi kan tilpasse infrastrukturen til de ulike behovene til forskere, prosjektledere og næringsaktører. Samtidig ønsker vi å gi flere av våre ansatte muligheten til å ha kontorfasiliteter på stasjonen mens de gjennomfører sine forsøk. Vi tilrettelegger også for at stasjonen kan ta imot besøkende (visning) uten at pågående Fou-aktivitet blir forstyrret.

Anton Giæver
Vice Managing Director Aquaculture
Management
Tromsø