Norsk
This page is only available in Norwegian

Torskeoppdrett ved Akvaplan-niva

Torskeyngel (Foto: Erling Svensen)

Torskeoppdrett ved Akvaplan-niva

Torskeyngel (Foto: Erling Svensen)

12 April 2024 news

Regjeringen endret nylig regelverket for å muliggjøre oppdrett av flere marine arter. Vi på Akvaplan-niva er klare og jobber allerede med artene sukkertare, flekksteinbit og torsk.

Nylig sende vi avgårde 400 000 torskeyngel til selskapet KIME Akva Tomma. Leveransen bestod av 2 grams torskeyngel. Disse er klekket med egg fra Nofima's stamfisk torsk, som for tiden bor på Akvaplan-niva sin forskningsstasjon utenfor Tromsø. Det blir spennende å få rapporter om torskens vekst. Under ser man ulike stadier av torskeyngel.

Foto: Akvaplan-niva

Se video om torskeproduksjon under.

Department Director
Analytical Laboratories and Infrastructure

Torskeoppdrett ved Akvaplan-niva