Norsk
This page is only available in Norwegian

Akvaplan-niva og Oceanfood - samarbeid om taredyrking

Foto: Sanna Matsson

Akvaplan-niva og Oceanfood - samarbeid om taredyrking

Foto: Sanna Matsson

7 March 2022 press release

Det nyetablerte Tromsøbaserte selskapet Oceanfood AS vil skal dyrke tare på Akvaplan-niva's forskningslokalitet på Kraknes utenfor Tromsø. Akvaplan-niva og Oceanfood er enige om en treårig samarbeidsavtale.

-Vi er svært glade for samarbeidet med Akvaplan-niva, sier daglig leder i Oceanfood, Anne Marit Bjørnflaten. Avtalen sikrer at vi kommer i gang med dyrking av tare allerede i 2022, samtidig som dette vil gi mer kunnskap om tare i nord, sier hun.

Akvaplan-niva skal produsere stiklinger som skal dyrkes på Kraknes og vil gjennomføre forskningsprosjekter på taren som produseres på lokaliteten.

-Akvaplan-niva investerer 150 millioner i en ny forskningsstasjon på Kraknes. Stasjonen skal stå ferdig i 2023. Bakgrunnen for dette er at vi ønsker å være ledende på forskning og utvikling av nye oppdrettsarter i Nord-Norge. Akvaplan-niva har akvakulturtillatelse for mer enn 120 arter på stasjonen. Taredyrking har et stort potensial, og samarbeidet med Oceanfood blir viktig for å legge grunnlaget for det som kan bli en ny, stor havbruksnæring her i nord, sier Marianne Frantzen som er avdelingsdirektør i Akvaplan-niva og ansvarlig for forskningsstasjonen.

Dyrking av tare er svært miljøvennlig. Taren trenger verken gjødsling eller fôring, fanger karbon og gjenoppretter økosystemet i havet. Oceanfood har bedt kommunene i Tromsøregionen (Balsfjord, Tromsø og Karlsøy) om å avsette arealer til taredyrking i den nye interkommunale kystsoneplanen som nå er til behandling.

-Vi må i større grad begynne å dyrke havet – også her i Norge. Det er et økende behov for bærekraftig produksjon av mat og nye råstoff. Taredyrking kan bidra til å kutte klimagassutslipp, fordi taren binder CO2. Det ligger store muligheter i havområdene våre, og vi har fantastiske muligheter her nord til å satse på bærekraftige, fremtidsretta næringer som taredyrking, sier Bjørnflaten.

Makroalger (tang og tare) er verdens raskest voksende akvakulturindustri. Det har vært omfattende forskning på dyrking og videreforedling av tare i Norge de siste årene, men foreløpig er det få aktører som dyrker tare kommersielt. De fleste av disse er å finne i fylkene Vestland, Trøndelag og Nordland.

Om Oceanfood:

Oceanfood AS er et nystiftet nordnorsk selskap under etablering som skal dyrke og videreforedle tare i Tromsøregionen. Investorene i selskapet er Renate Larsen, Anne Marit Bjørnflaten og Ole-Hermann Strømmesen.

Marianne Frantzen
Department Director Analytical Laboratories and Infrastructure
Management
Tromsø