Norsk
This page is only available in Norwegian

Norske forskere støtter opprettelsen av et internasjonalt forurensingspanel

113 miljøminstre fra 163 land møttes på  UNEA 2014 i Nairobi (Foto Peter Prokosch/https://www.grida.no/resources/1713)

Norske forskere støtter opprettelsen av et internasjonalt forurensingspanel

113 miljøminstre fra 163 land møttes på UNEA 2014 i Nairobi (Foto Peter Prokosch/https://www.grida.no/resources/1713)

22 February 2022 press release

Marinøkolog og leder for vår seksjon for økosystemforståelse, Claudia Halsband, er en av 190 norske forskere som har signert et opprop til klima-og miljøminister Espen Barth Eide for etableringen av et internasjonalt forskningspanel for tiltak mot kjemikalier, avfall og forurensing. Disse forskerne er ansatt ved 27 norske universiteter og forskningsinstitutt.

«Det norske vitenskapsmiljøets mening er klar», sier forskerne som står bak brevet. «Vi ser et presserende behov for at FN oppretter et internasjonalt panel med et lignende mandat som FNs klimapanel (IPCC) og FNs naturpanel (IPBES)». De slår videre fast at etablering av et slikt panel er avgjørende for å møte den globale trusselen relatert til økende forurensninger av kjemikalier og avfall.

Etableringen av dette panelet skal diskuteres og stemmes over i FNs miljøforsamling (UNEA5.2), som holdes i Nairobi, Kenya 28. februar – 2. mars 2022 og som ledes av Klima- og miljøminister Barth Eide. Ifølge forskerne gir dette en utmerket mulighet til å vise Norges sterke internasjonale engasjement for å beskytte naturmiljøet og menneskers helse.

«Under utformingen av brevet fikk vi vite at både klima- og miljøminister Barth Eide og den norske regjeringen støtter opprettelsen av et forurensningspanel», sier forskerne, «og vi er veldig glade for å høre dette. Likevel er det viktig å publisere dette brevet for å vise det norske vitenskapsmiljøets støtte til den norske regjeringens standpunkt».

Andre land som støtter opprettelsen av et forurensningspanel [2] er bl.a. Østerrike, Burkina Faso, Canada, Costa Rica, Ghana, Mali, Niger, Nigeria, Sverige, Sveits, Storbritannia og Uruguay». «Vi er i godt selskap. Våre kolleger i flere andre land har signert lignende brev». Totalt har over 2000 forskere over hele verden signert oppropet for å støtte etableringen av dette internasjonale panelet [3].

«Et klart signal fra det internasjonale forskningsmiljøet er at gjeldende internasjonale rammeverk er ineffektive i å forhindre denne typen forurensning, og at kunnskapsbasert handling er nødvendig på globalt nivå», sier forskerne.

Forskerne som står bak brevet er:

Hans Peter Arp, Tekniske Ekspert, NGI, Professor II, NTNU (Environmental Chemist)

Bert van Bavel, Sjefsforsker, NIVA (Analytical Chemist)

Andy Booth, Sjefsforsker, SINTEF Ocean (Environmental Chemist)

Claudia Halsband, Seksjonsleder, Akvaplan-niva (Marine Ecologist)

Dorte Herzke, Seniorforsker, NILU, Associate Professor II, UiT (Environmental Chemist)

Bjørn Munro Jenssen, Professor, NTNU, UNIS (Environmental Toxicologist)

Amy Lusher, Forsker, NIVA, Associate Professor II, UiB (Marine Biologist)

Thomas Maes, Seniorforsker, GRID Arendal (Pollution Scientist)

Luca Nizzetto, Seniorforsker, NIVA (Environmental Chemist)

Martin Wagner, Associate Professor, NTNU (Environmental Toxicologist)

Kontakter

Hans Peter Arp (Hans.Peter.Arp@ngi.no) – NGI Oslo, NTNU Trondheim

Bert van Bavel (bert.vanbavel@niva.no) - NIVA Oslo

Andy Booth (andy.booth@sintef.no) -SINTEF Oceans Trondheim

Claudia Halsband (clh@akvaplan.niva.no) - Akvaplan-niva Tromsø

Dorte Herzke (dhe@nilu.no) - NILU Tromsø

Bjørn Munro Jenssen (bjorn.munro.jenssen@ntnu.no) - NTNU Trondheim

Amy Lusher (amy.lusher@niva.no) - NIVA Oslo

Thomas Maes (thomas.maes@grida.no) - GRID-Arendal,

Luca Nizzetto (luca.nizzetto@niva.no) - NIVA Oslo

Martin Wagner (martin.wagner@ntnu.no) - NTNU Trondheim

Lenker

[1] Brevet med 192 signaturer fra forskere: Microsoft Word - LoS_IPCPW_Norway_signed.docx (gridarendal-website-live.s3.amazonaws.com)

[2] UNEA 5.2 vedtak: https://tinyurl.com/a3wc456s

[3] Internasjonalt opprop med over 2000 signaturer fra forskere https://www.ipcp.ch/activities/developing-a-global-science-policy-body-for-chemical-pollution

Claudia Halsband
Head of Section
Ecosystems
Tromsø