English

forskningsartikkel

The use of photoperiods to provide year round spawning in lumpfish Cyclopterus lumpus

Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology ()

https://doi.org/10.1016/j.cbpa.2018.11.004

Forfattere

2 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

1 Akvaplan-niva (tidligere ansatt)

Albert K. Imsland
Icelandic Heart Association
University of Bergen
Thor Arne Hangstad
Akvaplan-niva
The FRAM Centre
Thor Magne Jonassen
Akvaplan-niva
The FRAM Centre
Sigurd O. Stefansson
University of Bergen
Tom Ole Nilsen
University of Bergen
Peter Hovgaard
Tor Anders Elvegård
Nordlaks (Norway)
Ken Ståle Lindberg
Lerøy (Norway)
Bjørn Mikalsen
Lerøy (Norway)
Tonje Cecilie Urskog
Grieg Seafood (Norway)
Birgitta Norberg
Norwegian Institute of Marine Research
Eva Andersson
Norwegian Institute of Marine Research
Frank Spetland
Patrick Reynolds
Metadata
type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
engelsk
full versjon
https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/1956/21918/2/CBPA_2018_70%2bR1.pdf
sitert (antall ganger)
13
finansiering
Norges Forskningsråd
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-06-07