English

forskningsartikkel

Critical assessment of an equilibrium-based method to study the binding of waterborne organic contaminants to natural dissolved organic matter (DOM)

Chemosphere ()

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131524

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

Simone Rizzuto
Lancaster University
Kevin C. Jones
Lancaster University
Hao Zhang
Lancaster University
Didier L. Baho
Norwegian Institute for Water Research
Eva Leu
Akvaplan-niva
Vitenparken
Luca Nizzetto
Masaryk University
Norwegian Institute for Water Research
Metadata
type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
engelsk
sitert (antall ganger)
12
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-06-15