English

forskningsartikkel

Lack of strong seasonality in macrobenthic communities from the northern Barents Sea shelf and Nansen Basin

Progress in Oceanography ()

https://doi.org/10.1016/j.pocean.2023.103150

åpen tilgang

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

Èric Jordà-Molina
Nord University
Arunima Sen
Nord University
Bodil A. Bluhm
UiT The Arctic University of Norway
Paul E. Renaud
Akvaplan-niva
Maria Włodarska-Kowalczuk
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
Polish Academy of Sciences
Joanna Legeżyńska
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
Polish Academy of Sciences
Barbara Oleszczuk
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
Polish Academy of Sciences
Henning Reiss
Nord University
Metadata
type
forskningsartikkel
lisens
CC-BY
language
engelsk
full versjon
https://munin.uit.no/bitstream/10037/31704/2/article.pdf
sitert (antall ganger)
0
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-06-21