English

forskningsartikkel

Binding of waterborne pharmaceutical and personal care products to natural dissolved organic matter

Science of The Total Environment ()

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147208

åpen tilgang

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

Simone Rizzuto
Lancaster University
Didier L. Baho
Swedish University of Agricultural Sciences
Norwegian Institute for Water Research
Kevin C. Jones
Lancaster University
Hao Zhang
Lancaster University
Eva Leu
Akvaplan-niva
Vitenparken
Luca Nizzetto
Masaryk University
Norwegian Institute for Water Research
Metadata
type
forskningsartikkel
lisens
CC-BY
language
engelsk
full versjon
https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/bitstream/11250/2838010/1/1-s2.0-S0048969721022798-main.pdf
sitert (antall ganger)
17
finansiering
Lancaster University
Norges Forskningsråd
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-06-17