English

forskningsartikkel

Are we there yet to eliminate the terms larva, metamorphosis, and dissogeny from the ctenophore literature?

Proceedings of the National Academy of Sciences ()

https://doi.org/10.1073/pnas.2218317120

åpen tilgang

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

J. J. Soto-Angel
University of Bergen
C. Jaspers
Technical University of Denmark
A. Hosia
University of Bergen
S. Majaneva
Norwegian University of Science and Technology
L. Martell
University of Bergen
P. Burkhardt
University of Bergen
Metadata
type
forskningsartikkel
lisens
CC-BY-NC-ND
language
engelsk
full versjon
https://backend.orbit.dtu.dk/ws/files/307122150/pnas.2218317120.pdf
sitert (antall ganger)
4
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-05-28