English

forskningsartikkel

Limited effects of macro-nutrient ratios on thiamin content and transfer in phytoplankton and copepods

Journal of Plankton Research ()

https://doi.org/10.1093/plankt/fbad004

åpen tilgang

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

Emil Fridolfsson
Linnaeus University
Sanna Majaneva
Linnaeus University
Norwegian University of Science and Technology
Samuel Hylander
Linnaeus University
Metadata
type
forskningsartikkel
lisens
CC-BY
language
engelsk
full versjon
https://academic.oup.com/plankt/article-pdf/45/2/360/49720435/fbad004.pdf
sitert (antall ganger)
1
finansiering
Royal Swedish Academy of Sciences
Svenska Forskningsrådet Formas : 215-2012-1319
Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-05-28