English

forskningsartikkel

Long-term dynamics, population structure and connectivity of the helmet jellyfish Periphylla periphylla in a Norwegian fjord and adjacent waters

Journal of Plankton Research ()

https://doi.org/10.1093/plankt/fbad050

åpen tilgang

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

Nicole Aberle
Norwegian University of Science and Technology
Universität Hamburg
Charlotte Volpe
Norwegian University of Science and Technology
SINTEF
Mari-Ann Østensen
Norwegian University of Science and Technology
Sanna Majaneva
Norwegian University of Science and Technology
Akvaplan-niva
Metadata
type
forskningsartikkel
lisens
CC-BY
language
engelsk
full versjon
https://academic.oup.com/plankt/advance-article-pdf/doi/10.1093/plankt/fbad050/53933102/fbad050.pdf
sitert (antall ganger)
0
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-06-14