English

forskningsartikkel

The effect of temperature and fish size on growth and feed efficiency ratio of juvenile spotted wolffish Anarhichas minor

Journal of Fish Biology ()

https://doi.org/10.1111/j.0022-1112.2006.00989.x

Forfattere

3 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

A. K. Imsland
University of Bergen
A. Foss
Akvaplan-niva
L. O. Sparboe
Akvaplan-niva
S. Sigurdsson
Marine and Freshwater Research Institute
Metadata
type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
engelsk
sitert (antall ganger)
58
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-06-14