English

forskningsartikkel

Comparison of Juvenile Spotted Wolffish, Anarhichas minor, Growth in Shallow Raceways and Circular Tanks

Journal of the World Aquaculture Society ()

https://doi.org/10.1111/j.1749-7345.2006.00084.x

Forfattere

4 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

1 Akvaplan-niva (tidligere ansatt)

Albert K. Imsland
Snorri Gunnarsson
A. Foss
Lars Olav Sparboe
Victor ØIestad
Sindri Sigurðsson
Metadata
type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
engelsk
sitert (antall ganger)
4
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-06-19