English

forskningsartikkel

To Tell or Not to Tell: Preference Elicitation with and without Emphasis on Scientific Uncertainty

Land Economics ()

https://doi.org/10.3368/le.99.3.021122-0011r

Forfattere

2 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

Margrethe Aanesen
Norwegian School of Economics
UiT The Arctic University of Norway
Akvaplan-niva
The FRAM Centre
Menon Business Economics (Norway)
Norwegian University of Life Sciences
Claire Armstrong
Norwegian School of Economics
UiT The Arctic University of Norway
Akvaplan-niva
The FRAM Centre
Menon Business Economics (Norway)
Norwegian University of Life Sciences
Trude Borch
The FRAM Centre
Akvaplan-niva
Reinhold Fieler
Norwegian School of Economics
UiT The Arctic University of Norway
Akvaplan-niva
The FRAM Centre
Menon Business Economics (Norway)
Norwegian University of Life Sciences
Vera Hausner
Norwegian School of Economics
UiT The Arctic University of Norway
Akvaplan-niva
The FRAM Centre
Menon Business Economics (Norway)
Norwegian University of Life Sciences
Gorm Kipperberg
University of Stavanger
Henrik Lindhjem
Norwegian School of Economics
UiT The Arctic University of Norway
Akvaplan-niva
The FRAM Centre
Menon Business Economics (Norway)
Norwegian University of Life Sciences
Ståle Navrud
Norwegian School of Economics
UiT The Arctic University of Norway
Akvaplan-niva
The FRAM Centre
Menon Business Economics (Norway)
Norwegian University of Life Sciences
Metadata
type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
engelsk
full versjon
https://le.uwpress.org/content/wple/early/2023/01/18/le.99.3.021122-0011R.full.pdf
sitert (antall ganger)
2
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-06-06