English

forskningsartikkel

mtDNA data reveal disparate population structures and High Arctic colonization patterns in three intertidal invertebrates with contrasting life history traits

Frontiers in Marine Science ()

https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1275320

åpen tilgang

Forfattere

2 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

Hedvig Csapó
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
Polish Academy of Sciences
University of Łódź
Aleksandra Jabłońska
University of Łódź
Jan Marcin Węsławski
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
Polish Academy of Sciences
Nova Mieszkowska
University of Liverpool
Marine Biological Association of the United Kingdom
Michael Gantsevich
Lomonosov Moscow State University
Ida Dahl-Hansen
Akvaplan-niva
Paul Renaud
Akvaplan-niva
UiT The Arctic University of Norway
Michał Grabowski
University of Łódź
Metadata
type
forskningsartikkel
lisens
CC-BY
language
engelsk
full versjon
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2023.1275320/pdf?isPublishedV2=False
sitert (antall ganger)
0
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-06-16