English

forskningsartikkel

Does sedation with AQUI-S® mitigate transport stress and post transport mortality in ballan wrasse (Labrus bergyltae)?

Frontiers in Veterinary Science ()

https://doi.org/10.3389/fvets.2024.1347062

åpen tilgang

Forfattere

2 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

Sara Calabrese
Norwegian Institute for Water Research
Thor Magne Jonassen
Akvaplan-niva
Endre Steigum
Norwegian Institute for Water Research
Helga Øen Åsnes
Norwegian Institute for Water Research
Albert Kjartan Dagbjartarson Imsland
Akvaplan-niva
University of Bergen
Carolina Serra Saude
Mowi (Norway)
Truls Wergeland
Mowi (Norway)
Erik Höglund
Norwegian Institute for Water Research
University of Agder
Metadata
type
forskningsartikkel
lisens
CC-BY
language
engelsk
full versjon
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2024.1347062/pdf?isPublishedV2=False
sitert (antall ganger)
1
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-06-10