English

forskningsartikkel

Factors determining parasite abundance in European perch, Perca fluviatilis, European whitefish, Coregonus lavaretus, and Arctic charr, Salvelinus alpinus, in an oligotrophic lake, southern Norway

Fauna norvegica ()

https://doi.org/10.5324/fn.v40i0.3444

åpen tilgang

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

Tom Robin Olk
University of South-Eastern Norway
Ann-Cecilie Henriksen
Akvaplan-niva
Solveig Irene Dolven
University of South-Eastern Norway
Mathias Leithe Haukø
University of South-Eastern Norway
Espen Lydersen
University of South-Eastern Norway
Tor Atle Mo
Norwegian Institute for Cultural Heritage Research
Metadata
type
forskningsartikkel
lisens
CC-BY-NC
language
engelsk
full versjon
https://www.ntnu.no/ojs/index.php/fauna_norvegica/article/download/3444/3498
sitert (antall ganger)
2
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-06-13