Norsk

Akvaplan-niva presenterer grensesprengende forskning på Pasvikseminaret

Akvaplan-niva presenterer grensesprengende forskning på Pasvikseminaret

Pasvikvassdraget er et grensevassdrag mellom Norge og Russland som er sterkt påvirket av store utslipp fra industri og kraftutbygging i Pasvikelva. I dag presenterer Guttorm Christensen fra Akvaplan-niva resultater fra miljøovervåkingen i vassdraget på Pasvikseminaret som arrangeres av Fylkesmannen i Finnmark.

Published
2016-05-31