English

Klimaendringer

Klimaendringer

Klimaet endrer seg raskt, spesielt i nordområdene

Vi forsker på hva disse endingene har å si for ulike arter og deres interaksjoner i økosystemet, samt hvordan disse endringene påvirker høstbare ressurser.

Ettersom klimaendringer i stor grad påvirker økosystemene så er klimaeffekter en integrert del av våre forskningsprosjekter om påvirkning fra menneskelig aktivitet.

FoU-sjef
Klima og økosystemer