English

Akvaplan-niva utdanner havdronepilot

Fra dronekurset i Bergen (kursleder David Peddie til venstre)

Akvaplan-niva utdanner havdronepilot

Fra dronekurset i Bergen (kursleder David Peddie til venstre)

18. oktober 2019 nyhet

I forbindelse meg prosjektet GLIDER (finansiert av Norges Forskningsråd og ConocoPhillips) hvor vi tester bruk av havgående droner til innsamling av havdata, har Akvaplan-niva investert i tre ulike droner, seilbøye, wave-glider og sea glider. Alle tre dronene styres av en operatør fra en PC og data som samles inn av sensorer på dronene sendes til forskerne via satellitt. Til dette formålet er det nødvendig for Akvaplan-niva å utdanne personell til å styre dronene og vi har nå utdannet vår første havdrone pilot, Yngve Svensby. I juni deltok Yngve på et ukes-kurs i Bergen regi av David Peddie fra selskapet Offshore Sensing som opererer seilbøyen. 

Hans første praksisoppgave var å være pilot for seilbøyen på et forsøkstokt til Svalbard som ble gjennomført i samarbeid med UiT/UNIS sitt tokt med FF Helmer Hansen og det polske vitenskapsakademiet sitt forskningsskip Oceania. Dette håndterte Yngve på en glimrende måte og han kan nå bekle seg med tittelen havdronepilot – vi gratulerer!!

Prosjektleder for GLIDER prosjektet er Lionel Camus (Fagleder digitale løsninger, Akvaplan-niva). 

Seniorforsker / Fagleder digitale løsninger