English

Feltbåten MS Louise - film fra fjorden

Feltbåten MS Louise - film fra fjorden

16. juni 2020 nyhet

På grunn av vår egen eminente feltbåt så har det vært mulig for Akvaplan-niva å holde opp feltaktivitet i korona-tiden. "MS Louise" er en 12 meters båt utstyrt for prøvetaking og håndtering av utstyr. Båten har 2 linehalere (300 kg kapasitet) og nokk (1 tonn kapasitet). Båten er innredet med vaskestasjon for bunnprøver. "MS Louise" har videre en DP (dynamisk posisjonering) som holder båten i fast posisjon under prøvetaking. Dette bidrar til å effektivisere arbeidet om bord. "MS Louise" har tilstrekkelig dekksplass og løfteutstyr som bidrar til at båten kan fungere som en plattform for eksempelvis ROV-undersøkelse og bunnkartlegging. 

Fartøyet har høy marsjfart (28) knop), og også effektiviserer gjennomføring av oppdrag og gir båten en meget god rekkevidde. "MS Louise" er klassifisert for fartsområde 5 – Liten kystfart. Dette betyr at båten kan nå alle lokaliteter som ligger innenfor 20 nautiske mil fra grunnlinjen, i praksis vil dette si at fartøyet er godkjent for bruk på alle dagens lokaliteter for oppdrett langs norskekysten. Båten er utstyrt med påkrevet sikkerhetsutstyr og navigasjonsmidler, og føres av personell med de nødvendige kvalifikasjoner. 

Under dekk finner man 2 Iveco motorer med 430 hk og Doen waterjet system. ROV som anvendes på fartøyet er en "Argus Mini" og ekoloddet som tas i bruk til bunnkartlegging er "Kongsberg EM2040P MKII".

Trykk på linken for å se video fra oppdrag bløtbunnskartlegging i Malangen, del av prosjektet Økokyst (Filmen er laget av Trond Ivarjord, Akvaplan-niva).