English

Ledig stilling hos Akvaplan-niva - rådgiver akvakultur Vesterålen (AVSLUTTET)

En av feltarbeiderne ved Akvaplan-niva samler inn prøver fra vår feltbåt MS Louise (Foto: Akvaplan-niva)

Ledig stilling hos Akvaplan-niva - rådgiver akvakultur Vesterålen (AVSLUTTET)

En av feltarbeiderne ved Akvaplan-niva samler inn prøver fra vår feltbåt MS Louise (Foto: Akvaplan-niva)

9. august 2022 nyhet

Har du lyst å være med oss å videreutvikle en spennende og innovativ FoU bedrift som jobber med miljø og bærekraft? Vårt team er involvert i en rekke næringsrelevante forskningsprosjekter, i tett samarbeid med aktører i norsk havbruksindustri, for å bidra til videreutvikling av en bærekraftig havbruksnæring. Vi jobber både nasjonalt og internasjonalt på viktige områder som produksjonsoptimalisering, fiskevelferd, miljøbetingelser i åpne/lukkede systemer, lakselus, rensefisk og utvikling av nye arter i oppdrett. Vesterålen er et sentralt og betydningsfullt område for våre tjenester innenfor havbruksnæringen. Vi ønsker å styrke vår tilstedeværelse og søker derfor en dyktig medarbeider til vår nye lokasjon som vil etableres sentralt i Vesterålen, med tilknytning til vårt regionskontor i Bodø. Vi ser etter en person med god kjennskap til næringen og som er tillitsskapende i relasjon med kunder.

Kontakt leder for vår seksjon Akvakultur Inspeksjoner Kristine Steffensen for mer informasjon om den ledige stillingen.

Telefon: 97122656
Epost: krs@akvaplan.niva.no