English

Akvaplan-niva tar i bruk avansert autonomt fartøy for effektiv miljøovervåking

Akvaplan-niva's nyinnkjøpte autonome fartøy "Otter Pro" er produsert av Maritime Robotics

Akvaplan-niva tar i bruk avansert autonomt fartøy for effektiv miljøovervåking

Akvaplan-niva's nyinnkjøpte autonome fartøy "Otter Pro" er produsert av Maritime Robotics

27. april 2021 pressemelding

Akvaplan-niva har gått til anskaffelse av det ubemannede fartøyet Otter Pro fra Maritime Robotics. Fartøyet er 2 m lang og veier 75 kg. Den fjernstyres fra en PC eller telefon, og kan utstyres med en rekke avanserte måleinstrumenter, alt etter oppdragets formål. Otter drives av elektriske motorer og er svært stillegående, noe som gir bedre kvalitet på målinger. Anvendelsen av et fjernstyrt fartøy gir også lavere kostnader sammenliknet med bruk av bemannet båt. Otter er modulbasert og kan derfor lett pakkes i en bil for transport til aktuell lokasjon. Dette gir økt fleksibilitet i gjennomføring av oppdrag.

Typiske oppgaver for bruk av Otter er gjennomføring av nøyaktig dybdekartlegging som tilfredsstiller Kartverkets tekniske spesifikasjoner i innsjøer eller kystnære havområder. En Otter kan også lastes med sensorer for kartlegging av hydrografiske variabler som saltholdighet, temperatur, oksygen, og partikler i vannmassene. I tillegg kan den anvendes til å overvåke algeoppblomstringer gjennom målinger av fluorescens i vannmassene. Ved å montere avanserte ekkolodd på Otter kan man også overvåke fisk og dyreplankton. Ved bruk av en fjernoperert vinsj kan målingene gjennomføres fra vannoverflaten og til bunnen av en innsjø eller i grunne havområder.


Foto: En Otter Pro USV utstyrt med et Kongsberg EM2040P multi stråle ekkolodd.

FoU-sjef Guttorm Christensen og Fagsjef Digitale Løsninger Lionel Camus ved Akvaplan-niva uttaler at Otter vil bidra til økt kapasitet og evne til å gjennomføre kompliserte overvåkingsprosjekt langs kysten og i innsjøer.

Maritime Robotics, ved salgssjef Kristoffer Fortun, uttaler at han er svært glad for å kunne levere et ubemannet fartøy til Akvaplan-niva sin nye satsning.

- Løsningen som Akvaplan-niva har valgt er et godt utprøvd produkt som vi er trygge på vil bidra til en betraktelig økning i den operasjonelle kapasiteten til Akvaplan-niva. Den vil også bidra til redusert risiko for de ansatte, kutte operasjonskostnader og redusere klimaavtrykket per operasjon.

- Vi ser at markedet for ubemannede fartøy virkelig begynner å bevege seg fra visjon til virkelighet, og vi i Maritime Robotics er veldig glade for at Akvaplan-niva nå ønsker å ta del i denne reisen sammen med oss.

Foto: Slik ser datafangst ut i kontrollstasjonen til det Otter Pro. Her har operatøren full kontroll over fartøyet og alle dens sensorer.

Morten Thorstensen
Seksjonsleder
Feltinfrastruktur og logistikk
Tromsø