English

forskningsartikkel

Editorial: Environmental impacts and risks of car tire and styrene-butadiene rubber: microplastic pollution and contaminant transport

Frontiers in Environmental Science ()

https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.1355263

åpen tilgang

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

Claudia Halsband
Akvaplan-niva
Lisbet Sørensen
SINTEF
Farhan R. Khan
NORCE Norwegian Research Centre
Dorte Herzke
UiT The Arctic University of Norway
Norwegian Institute for Air Research
Stephan Wagner
Hochschule Fresenius
Metadata
type
forskningsartikkel
lisens
CC-BY
language
engelsk
full versjon
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2023.1355263/pdf?isPublishedV2=False
sitert (antall ganger)
1
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-06-15