English

forskningsartikkel

Extraction of Phosphorus from Sewage Sludge Ash—Influence of Process Variables on the Electrodialytic Process

Sustainability ()

https://doi.org/10.3390/su151813953

åpen tilgang

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

Lisbeth M. Ottosen
Technical University of Denmark
Gunvor M. Kirkelund
Technical University of Denmark
Pernille E. Jensen
Technical University of Denmark
Kristine B. Pedersen
Akvaplan-niva
Metadata
type
forskningsartikkel
lisens
CC-BY
language
engelsk
full versjon
https://www.mdpi.com/2071-1050/15/18/13953/pdf?version=1695202464
sitert (antall ganger)
3
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-06-07