English

Akvaplan-niva forskning bidrar til EU forbud mot gummigranulat på fotballbaner

Akvaplan-niva forskning bidrar til EU forbud mot gummigranulat på fotballbaner

5. mai 2023 nyhet

Etter mer enn 6 år begynner forskningsinnsatsen på giftigheten til bildekkgummigranulat som ofte brukes på kunstgressbaner å bære frukt. Flere EU-land stemte "ja" til forslaget om å begrense mikroplast som tilsettes produkter. Claudia Halsband fra Akvaplan-niva har gjennom samarbeid med forskere fra NILU og SINTEF Ocean i flere prosjekt undersøkt hva den kjemiske sammensetningen og giftigheten til disse mikrogummipartiklene. Takket være bred vitenskapelig formidling har saken blitt satt høyt på den politiske dagsordenen. Brussels forslag er dermed et stort fremskritt, selv om det åpnes opp for bruk av gummigranulat i en overgangsperiode på 8 år. Forslaget skal nå granskes i Europaparlamentet og Europarådet i 3 måneder før det kan vedtas av EU-kommisjonen.

Links:

https://www.politico.eu/article/tussle-over-artificial-football-pitches-comes-to-a-header-old-tires-danish-football-association-ngo-harmful-chemicals/

https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/reach-committee-votes-restrict-intentional-microplastics-2023-04-27_en

https://partner.sciencenorway.no/chemicals-fram-centre-pollution/chemicals-from-rubber-playgrounds-and-artificial-turf-pitches-pollute-the-sea/1739201

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2020.00125/full?field=&id=557495&journalName=Frontiers_in_Environmental_Science